.

Monday, September 24, 2007

Sosiologioppgaven min om mobbing

Nå er jeg endelig ferdig med hovedfagsoppgaven min. Jeg har bestått, og er nå sosiolog. Godt å være ferdig :-) Men det var veldig spennende å jobbe med oppgaven. Mobbing er et tema jeg er svært opptatt av, og det var skrevet lite om fenomenet innen fagdisiplinen sosiologi fra før. Etterhvert har jeg tenkt å lage en egen blogg med linker til interessante sider om mobbing. Nå nøyer jeg meg med å legge ut linken til hovedfagsoppgaven min: Et sosiologisk blikk på mobbing.