.

Sunday, February 10, 2008

Oppdatering februar 2008

Verden går videre, og aktiviteten endres eller opprettholdes. Nytt er det at jeg nå er blitt styremedlem i Rødt Nordland, se avisoppslag i AN. Jeg har etter en pause nå på nytt gått inn i styret til Klubb Nødutgang, denne gangen som sekretær. Følg med på nettsiden for oppdatering på program i nærmeste framtid. Jeg er også styremedlem og webansvarlig for den nyoppstartede sosiologiforeningen i Bodø. Da vi enda ikke har fått eget webområde, kan interesserte se på siden til Norsk sosiologiforening så lenge. Ellers håper jeg at noen innimellom finner veien til hovedfagsoppgaven min om mobbing: Et sosiologisk blikk på mobbing. Jeg synes det er viktig å dele denne typen informasjon med så mange som mulig. Videre er jeg enda med i Bodø frimalerforening, i tillegg til at jeg har fått meg Flickr konto.